Home » Samengesteld gezin

Samengesteld gezin; met extra zorg overwint de liefde

Vol vertrouwen en goede moed zijn jullie deze relatie begonnen en hebben jullie de beide (gezins)levens in elkaar gevlochten. Toch blijkt het vaak moeilijker dan gedacht om de liefde te laten floreren: 2 op de 3 ‘patchwork’-stellen gaan uit elkaar. Geen overbodige luxe dus om tijdig hulp in te schakelen. We maken de complexe dynamiek inzichtelijk en beter hanteerbaar. Dat houdt jullie relatie leuk.

Inzicht in de dynamieken

In een samengesteld gezin wordt jullie relatie altijd beïnvloed door de kinderen en (voormalig) familieleden. Behalve dat er van alles afgestemd en geregeld moet worden, spelen ook thema’s als loyaliteit, beschikbaarheid, zeggenschap en verantwoordelijkheid een rol. Onbewust en ongewild kunnen praktische zaken of onuitgesproken gevoelens tussen jullie in komen te staan.

In een samengesteld gezin zijn de dynamieken complex. Er speelt op de achtergrond ook veel mee en dat doet iets met elk van jullie. Dat mag meer in het licht komen te staan. Bewustwording van elkaars gedachten, dieperliggende gevoelens en behoeften geeft meer verbinding. Het maakt jullie relatie samen sterker. Zodat het kan gaan over wat er werkelijk toe doet: jullie samen als veilige bedding voor elkaar en voor de kinderen, met voor iedereen de juiste plek.


Als je meer wilt weten over de dynamieken van jouw samengestelde gezin en wat ik daarin voor je kan betekenen, bel me dan voor een oriënterend gesprek. Je kunt ook een mail sturen naar contact@tillyvanvuuren.nl. Jullie zijn samen welkom, maar individueel kun je ook bij me terecht.