Home » Tarieven / info

Praktische info

Sessies kunnen zowel live (in de praktijk in Bussum) als via beeldbellen.

Werkdagen: alle dagen behalve dinsdag. Weekendafspraken in overleg.

Tarieven per 1 juli 2021prijs

Individuele therapie
- intake / sessie, 60 minuten: € 90,-
Toeslag weekend/'s avonds vanaf 17 uur: € 20,-
Relatietherapie
- kennismaking, 45 minuten €  85,- incl. btw
- intake / sessie, 75 minuten € 155,- incl. btw
Toeslag weekend/'s avonds vanaf 17 uur: €  25,- incl. btw

Individuele therapie is vrijgesteld van btw. Over relatietherapie, coaching en workshops moet ik btw afdragen. 
Dit zijn de tarieven voor particulieren. Als de werkgever / het bedrijf betaalt, gelden andere tarieven. 

Wil je een afspraak maken?

Annulering of vergeten afspraak

Kun je een afspraak niet nakomen, laat dit dan a.j.b. zo spoedig mogelijk weten, liefst telefonisch.
Als je een afspraak korter dan 48 uur van tevoren afzegt of je bent de afspraak vergeten, dan zal de sessie helaas wel in rekening gebracht worden. Reden is dat ik die tijd niet meer voor iemand anders kan benutten.

Zie de algemene praktijkvoorwaarden voor meer informatie.

Vergoeding zorgverzekeraar

Individuele lichaamsgerichte psychotherapie valt onder complementaire zorg en wordt door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van je eigen risico. Informeer naar de dekking van jouw aanvullende polis bij je zorgverzekering. Zie voor een indicatie: Vergoedingen Zorgverzekeraars 2021. 

Relatietherapie wordt door sommige verzekeraars vergoed vanuit het aanvullend pakket. (Bv. door CZ en OHRA, vallend onder de psychosociale zorg.) 
Check vooral je eigen verzekering! Coaching komt over het algemeen niet voor vergoeding in aanmerking.

Registraties

Ik ben HBO-geregistreerd therapeut bij de SBLP, de Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie,  en val onder de door de SBLP gehanteerde beroepscode. Jaarlijks wordt getoetst of ik voldoe aan de kwaliteitscriteria. Mijn kennis en kunde verrijk ik -met plezier- door o.a. bijscholingen, intervisie en supervisie. Ik voldoe aan de Plato-norm (PsBK en MBK) en ben opgenomen in het HBO-register van RBCZ.

Ik ben bij Stichting EFT Nederland geregistreerd als Aanvullend getraind EFT-relatietherapeut en ben getraind in het Hou-Me-Vast-programma. Ook volg ik supervisie bij een gecertificeerd EFT-supervisor.

Stichting Beroepsorganisatie
Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie

BCZ® Registertherapeut

Tuchtrecht
Complementaire Zorg

EFT-therapeut
bij Stichting EFT Nederland

Verder ben ik geregistreerd bij:

* Vektis: AGB-code zorgverlener 900047361 en AGB-code praktijk 90055951  

* Geschillenregeling CAM COÖP inzake Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

* Kamer van Koophandel: 56738501