Praktische info

Sessies kunnen zowel live (in de praktijk in Bussum) als via beeldbellen.

Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Weekendafspraken in overleg.

Tarieven

Individuele therapie
- intake / sessie, 60 minuten: € 100,-
Toeslag weekenden of 's avonds vanaf 17.30 uur: € 20,-
Relatietherapie
- kennismaking, 45 minuten €  90,- incl. btw
- intake / sessie, 75 minuten € 165,- incl. btw
Toeslag weekenden of 's avonds vanaf 17.30 uur: €  25,- incl. btw

Dit zijn de tarieven voor particulieren. Als de werkgever / het bedrijf betaalt, gelden andere tarieven. 
Individuele therapie is vrijgesteld van btw. Over relatietherapie, coaching en workshops moet ik btw afdragen. 

Wil je een afspraak maken?

Annulering of vergeten afspraak

Kun je een afspraak niet nakomen, laat dit dan a.j.b. zo spoedig mogelijk weten, liefst telefonisch.
Als je een afspraak korter dan 48 uur van tevoren afzegt of je bent de afspraak vergeten, dan zal de sessie helaas wel in rekening gebracht worden. Reden is dat ik die tijd niet meer voor iemand anders kan benutten.

Zie de algemene praktijkvoorwaarden voor meer informatie.

Vergoeding zorgverzekeraar

Individuele lichaamsgerichte psychotherapie valt onder complementaire zorg. Als je een aanvullende verzekering hebt, wordt soms een deel van de sessies vergoed door de zorgverzekeraar, maar altijd maar tot een bepaald maximum. Informeer naar de dekking van jouw aanvullende polis bij je zorgverzekering. Zie voor een indicatie: Vergoedingen Zorgverzekeraars 2022. 

Relatietherapie wordt door een enkele verzekeraar vergoed, ook vanuit het aanvullend pakket. (Bv. door CZ en OHRA, vallend onder de psychosociale zorg.) Check vooral je eigen verzekering!

Coaching komt over het algemeen niet voor vergoeding in aanmerking.

Registraties

Ik ben HBO-geregistreerd therapeut bij de SBLP, de Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie,  en val onder de door de SBLP gehanteerde beroepscode. Jaarlijks wordt getoetst of ik voldoe aan de kwaliteitscriteria. Mijn kennis en kunde verrijk ik -met plezier- door o.a. bijscholingen, supervisie en intervisie. Ik voldoe aan de Plato-norm (zowel Psychosociale als Medische Basiskennis) en ben opgenomen in het HBO-register van RBCZ.

Ik ben bij Stichting EFT Nederland geregistreerd als Aanvullend getraind EFT-relatietherapeut en ben getraind in het Hou-Me-Vast-programma. Ook volg ik supervisie bij een gecertificeerd EFT-supervisor.

Stichting Beroepsorganisatie
Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie

Registertherapeut RBCZ

Tuchtrecht
Complementaire Zorg

EFT-therapeut
bij Stichting EFT Nederland

Verder ben ik geregistreerd bij:

* Vektis: AGB-code zorgverlener 900047361 en AGB-code praktijk 90055951  

* Geschillenregeling CAM COÖP inzake Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

* Kamer van Koophandel: 56738501