Privacyverklaring

Tilly van Vuuren, relatie- en lichaamsgerichte psychotherapie

Versie 1.3, d.d. 2 januari 2023


In deze verklaring wil ik je laten weten dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens. Ik leg niet meer informatie vast dan voor contact en dienstverlening nodig is. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld als dit wettelijk vereist is of voor de dienstverlening noodzakelijk.
Als je mijn website www.tillyvanvuuren.nl bezoekt, dan bekijk je verschillende pagina’s, doe je misschien een aanvraag voor informatie of kennismaking via het contactformulier. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Ook via de mail en/of het aangaan van een therapietraject worden persoonlijke gegevens gedeeld. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen. Als ondernemer ben ik verplicht om je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.
 
Zorgvuldig en vertrouwelijk
Als je een vraag stelt via het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, wordt niet langer dan nodig in mijn mailbox bewaard. Ik verwijder periodiek deze gegevens. De mailbox werkt met versleutelde (TLS) verbinding en is beveiligd met een wachtwoord. Als je je aanmeldt voor een eventuele toekomstige nieuwsbrief gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Over dat alles hieronder in detail meer.

Welke persoonsgegevens betreft het?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over je activiteiten op de website. Als je diensten van me afneemt, zoals therapie of training, dan bewaar ik ook andere persoonlijke gegevens zoals je adres, geboortedatum, of dat wat nodig is voor de begeleiding. Daarover in Therapiedossier meer.
 
Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de ‘dienstverlening’ te kunnen uitvoeren (therapie, relatietherapie, coaching, workshop of training). Ik gebruik je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. Alle gegevens die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Je gegevens kunnen ook gebruikt worden om nieuwsbrieven te versturen (als je je daarvoor hebt ingeschreven) of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.
 
Wat er niet gebeurt met je gegevens
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen.
[begin nieuwe pagina]

Gegevens delen met derden
Je persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

 • Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • Bank, vanwege verwerking van betalingen
 • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
 • Softwareleverancier praktijkadministratie, om de praktijkadministratie te kunnen voeren (afspraken, rapportage, maken van facturen etc.)
 • Boekhouder/Belastingadviseur, vanwege eventuele inzage in facturen met adresgegevens 
 • Nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief (nu nog niet aan de orde)

Met deze ‘verwerkers’ zijn/worden verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin privacy-voorwaarden zijn vastgelegd. Op dit moment (januari 2023) heb ik nog niet te maken met nieuwsbriefsoftware. Mogelijk verandert dat in de toekomst, vandaar dat ik het als mogelijkheid hier heb opgenomen.
 
Cookies
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Op mijn website zijn alleen technische en functionele cookies te vinden om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, maar niet je IP-adres.
Via de instellingen van je internetbrowser kun je eerder opgeslagen informatie verwijderen.
Hier de helppagina’s van de meestgebruikte browsers: Google ChromeSafariInternet Explorer;  FireFox.
 
Google Analytics op privacy-vriendelijke wijze
Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres is geanonimiseerd.
 
Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbare HTTPS-verbinding met Secure Socket Layer (SSL)-certificaat. Een HTTPS-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url. De leverancier van praktijksoftware draagt tevens zorg voor encryptie (versleuteling) van digitale bestanden, beveiliging van netwerkverbindingen via SSL-technologie of daaraan vergelijkbare technologie.

Therapiedossier

Verplicht bij toepassing van (psycho)therapie in kader wet WGBO.  
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als jouw begeleidend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Ik ben als therapeut aangesloten bij beroepsorganisatie SBLP en bij RBCZ, en houd me aan de door hen gestelde eisen en voorwaarden voor een professionele beroepsuitoefening.
 
Je dossier bevat jouw persoonsgegevens, aantekeningen over jouw situatie en gegevens over het begeleidingsproces. Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor je begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Bij relatietherapie wordt één gezamenlijk dossier gemaakt waarin informatie over beide partners wordt opgenomen. Aan een verzoek om informatieverstrekking (of dossierinzage) kan alleen gehoor gegeven worden als beide partners daartoe schriftelijk toestemming geven.

 
Toegang tot therapiedossier
Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische/psychische gegevens en zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als jouw begeleidend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in dat dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bv. als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik in geval van waarneming, tijdens mijn (ongeplande) afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Zie voor meer informatie de 'Algemene voorwaarden en regels' van de praktijk.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de factuur
Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je verzekeringsnummer en geboortedatum
 • De datum/data van de sessie
 • Een korte omschrijving, zoals bijvoorbeeld ‘lichaamsgerichte psychotherapie sessie’ (met bijbehorende prestatiecode)
 • De kosten van de sessie 


Contact
Tilly van Vuuren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik ben te bereiken via de mail (contact@tillyvanvuuren.nl) of 06-223 75 669.